1401\06\23 12:29:20


انفجار شدید در لحج یمن

رسانه های یمن اعلام کردند که چند انفجار شدید در پایگاه «العند» واقع در استان لحج در جنوب یمن رخ داد.

رسانه های یمن امروز اعلام کردند که چند انفجار شدید در پایگاه العند واقع در استان لحج در جنوب یمن رخ داد. بر همین اساس، منابع نظامی محلی اعلام کردند که احتمالا منبع این انفجارها انبار مهمات در این پایگاه بوده باشد. بر اساس منابع یمنی، درپی این انفجار خسارت‌هایی به پایگاه و اماکن اطراف آن وارد شده است، البته هنوز هیچگونه بیانیه رسمی در خصوص چگونگی وقوع این انفجارها منتشر نشده است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     یمن     انفجار     استان لحج یمن