شیخ اکرم الکعبی جنبش مقاومت اسلامی النجباء محمد شیاع السودانی دبیرکل جنبش نجباء عراق در پیامی ضمن آرزوی موفقیت بر

1401\08\07 21:24:25


اکرم الکعبی: دولت عراق اخراج اشغالگران را وظیفه ملی خود بداند

دبیرکل جنبش نجباء عراق در پیامی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت «محمد شیاع السودانی» از این دولت خواست برای حفظ حاکمیت عراق، اخراج اشغالگران را وظیفه ملی خود بداند.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» با صدور پیامی ضمن آرزوی موفقت برای نخست وزیر و دولت جدید عراق تأکید کرد که مقاومت از گذشته تا کنون در کنار ملت عراق ایستاده و همراه مشکلات و مطالبات آنها بوده است.

در این پیام که در پایگاه اطلاع رسانی جنبش نجباء انتشار یافت، به نقل از شیخ «اکرم الکعبی» آمده است: رزمندگان مقاومت در راه خدا کفن به تن کرده و برای تحقق اهداف مقدس، رفع ظلم و ستم و اجرای عدالت، تحقق حاکمیت و فراهم کردن زندگی عزتمند جان فشانی کرده و و با اشغالگران در ستیز هستند. بر این اساس ما با توجه به مسئولیت و وظیفه شرعی و ملی خود برای آقای «محمد شیاع السودانی» آرزوی موفقیت می‌کنیم. الکعبی ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت دولت جدید عراق در خدمت رسانی به شهروندان این کشور و ایجاد تحول و رفع مشکلات عراق افزود: علت اصلی مشکلات از یک سو تسلط اشغالگران بر منابع و دارایی‌های اقتصادی و از سوی دیگر چپاول سرمایه‌های کشور توسط فاسدان است.

وی تصریح کرد: ما در کنار ملت عراق بر عملکرد دولت نظارت خواهیم کرد و همچنان به مقاومت در برابر اشغالگران تا آزادی کامل عراق ادامه خواهیم داد. از دولت می‌خواهیم که در راستای تحقق حاکمیت ملی، اخراج اشغالگران را وظیفه خود بداند و آنها را از شمال تا جنوب کشور بیرون رانده و مانع تجاوز هواپیماهای نظامی آمریکا، اسرائیل و ترکیه به حریم هوایی عراق شود. دبیرکل جنبش نجباء در پایان پیام خود تأکید کرد: ما همچنان از شخصیت‌های پاکدست و نیکوکار که که در پی خدمت به مردم و تحقق آزادی برای کشور هستند، حمایت می‌کنیم چرا که مطالبه اصلی ما چیزی جز محقق ساختن اراده ملت عراق نیست..

.


بازنشر از : مهر

شیخ اکرم الکعبی

جنبش مقاومت اسلامی النجباء

محمد شیاع السودانی


تولید کارتن و سفارش کارتن