تلاش ائتلاف سعودی برای کشاندن جنگ به شرق یمن. افزایش قیمت دلار اقدامی جنایتکارانه است یمن حضرموت ائتلاف سعودی هم

1401\10\24 18:14:21


تلاش ائتلاف سعودی برای کشاندن جنگ به شرق یمن. افزایش قیمت دلار اقدامی جنایتکارانه است

هماهنگ کننده جبهه ملی مقاومت علیه اشغالگران  و متجاوزان در یمن گفت: تحرکاتی از سوی کشورهای ائتلاف سعودی و اشغالگران برای کشاندن نبرد به داخل حضرموت وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، احمد العلبی هماهنگ کننده جبهه ملی مقاومت علیه اشغالگران و متجاوزان در یمن گفت: تحرکاتی از سوی کشورهای ائتلاف سعودی و اشغالگران برای کشاندن نبرد به داخل حضرموت وجود دارد.

وی افزود: جنگ منافع میان امارات و عربستان علت اصلی درگیری در داخل حضرموت است.

العلبی تاکید کرد: طمع آمریکا و متحدانش در ساحل جنوبی یکی از دلایل درگیری در مناطق اشغالی است.

وی افزایش قیمت دلار گمرکی را اقدامی جنایتکارانه دانست که نیازهای مردم یمن را نشانه گرفته و هدفش گرسنه نگه داشتن ملت یمن است.

العلبی خواستار مخالفت مردمی برای به شکست کشاندن توطئه افزایش قمیت دلار گمرکی شد و آنرا یکی از اشکال جنگ اقتصادی دانست.

وی افزود: مردم به ویژه در استان‌های اشغالی یمن باید علیه اشغالگران به پا خیزند و آنها را مجبور به خروج از سرزمین ما کنند.


بازنشر از : مهر

یمن

حضرموت

ائتلاف سعودی

هماهنگ کننده جبهه ملی مقاومت علیه اشغالگران  و متجاوزان در یمن گفت: تحرکاتی از سوی کشورهای ائتلاف سعودی و اشغالگران برای کشاندن نبرد به داخل حضرموت وجود دارد.


برق و روشنایی لاله زار