تیراندازی در لندن چند مجروح بر جای گذاشت ایرنا/ پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در پایتخت انگلیس دست کم ۴ نفر مجروح شدند. به گزارش ایرنا از پلیس متروپلیتین، سه زن

1401\10\24 22:37:05


تیراندازی در لندن چند مجروح بر جای گذاشت

ایرنا/ پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در پایتخت انگلیس دست کم ۴ نفر مجروح شدند. به گزارش ایرنا از پلیس متروپلیتین، سه زن در سنین ۴۱، ۴۸، ۵۴ و یک دختر هفت ساله در جریان این حادثه زخمی و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در پایتخت انگلیس دست کم ۴ نفر مجروح شدند.به گزارش ایرنا از پلیس متروپلیتین، سه زن در سنین ۴۱، ۴۸، ۵۴ و یک دختر هفت ساله در جریان این حادثه زخمی و به بیمارستان منتقل شده‌اند.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در پایتخت انگلیس دست کم ۴ نفر مجروح شدند. به گزارش ایرنا از پلیس متروپلیتین، سه زن در سنین ۴۱، ۴۸، ۵۴ و یک دختر هفت ساله در جریان این حادثه زخمی و به بیمارستان منتقل شده‌اند.