جهاد اسلامی خواستار توقف هر گونه هماهنگی و ارتباط با تل آویو شد جنبش جهاد اسلامی فلسطین رژیم صهیونیستی یکی از رهب

1401\10\24 21:10:24


جهاد اسلامی خواستار توقف هر گونه هماهنگی و ارتباط با تل آویو شد

یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین خواستار توقف هر گونه ارتباط و هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به شکاف داخلی در میان گروه های فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «خالد البطش» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین خواستار توقف هر گونه ارتباط و هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به شکاف داخلی در میان گروه های فلسطینی شد.

وی افزود: تهدیدهای روی کار آمدن کابینه افراطی در رژیم صهیونیستی نیازمند فعالیت میدانی برای مقابله با یورش ها و عربده جویی های شهرک نشینان صهیونیست است.

البطش بر اهمیت تلاش، همکاری و هماهنگی مشترک با سایر گروه های فلسطینی تاکید کرد و خواستار گفتگوی ملی سازنده میان جنبش های حماس و فتح شد.

این رهبر فلسطینی عنوان کرد: ما از طرف همه گروه های فلسطینی آماده تلاش برای پایان دادن به شکاف داخلی و ایجاد راهبرد واقعی برای مقابله با رژیم صهیونیستی هستیم.


بازنشر از : مهر

جنبش جهاد اسلامی

فلسطین

رژیم صهیونیستی

یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین خواستار توقف هر گونه ارتباط و هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به شکاف داخلی در میان گروه های فلسطینی شد.