حزب الله: تنها راه حل بحران لبنان، گفتگو است حزب الله لبنان هاشم صفی الدین لبنان رئیس شورایی حزب الله لبنان با بی

1401\10\24 21:10:25


حزب الله: تنها راه حل بحران لبنان، گفتگو است

رئیس شورایی حزب الله لبنان با بیان اینکه هیچکس به تنهایی نمی تواند بحران این کشور را حل کند، تاکید کرد که تنها راه حل بحران لبنان گفتگو و تفاهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «شیخ هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله تنها راه حل بحران لبنان را گفتگو و تفاهم دانست و گفت: مسئولان باید برای حل و فصل مشکلات سریعتر اقدام کنند و در قبال آن احساس مسئولیت کنند.

صفی الدین عنوان کرد: رویدادها و حوادث جهان نشان دهنده تغییرات و معادلات جدید است و این معادلات محدود به جنگ روسیه و اوکراین نیست، پیش از این نیز شاهد رخدادهای گوناگون بودیم و پس از آن نیز شاهد رخدادهای مختلف خواهیم بود، بنابراین کسی که در سرزمین خود قوی و ریشه دار نباشد، برای تحقق منافع خود هیچ نقشی در معادلات نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: وقتی می گویم هر چه سریعتر وارد گفتگو و تفاهم شوید، برای این است که کشور ما در برابر تغییرات منطقه و جهان آسیب پذیر نباشد.

رئیس شورای اجرایی حزب الله خواستار دوری از توهمات و پرداختن به بحران شد و گفت: ما برای مقابله با بحران ها باید متحد باشیم.


بازنشر از : مهر

حزب الله لبنان

هاشم صفی الدین

لبنان

رئیس شورایی حزب الله لبنان با بیان اینکه هیچکس به تنهایی نمی تواند بحران این کشور را حل کند، تاکید کرد که تنها راه حل بحران لبنان گفتگو و تفاهم است.