1401\09\08 19:06:05


ریشی سوناک: عصر طلایی روابط چین و انگلیس پایان یافته است

ایلنا/ خست‌وزیر انگلیس، چین را یک چالش سیستماتیک علیه منافع کشورش توصیف کرد. به گزارش  خبرگزاری فرانسه، «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس هشدار داد که چین یک چالش سیستمی علیه ارزش‌ها و منافع کشور است.

خست‌وزیر انگلیس، چین را یک چالش سیستماتیک علیه منافع کشورش توصیف کرد.به گزارش  خبرگزاری فرانسه، «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس هشدار داد که چین یک چالش سیستمی علیه ارزش‌ها و منافع کشور است.سوناک گفت: «دوران طلایی روابط چین و انگلیس در دوران دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق و تصور ساده‌لوحانه که تجارت به طور خودکار به اصلاحات سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود، به پایان رسیده است».وی افزود: «بریتانیا باید رویکرد خود را در قبال چین توسعه دهد، می‌دانیم که چین چالشی سیستماتیک علیه ارزش‌ها و منافع‌مان ایجاد می‌کند، چالشی که با حرکت به سمت استبداد بیشتر خطرناکتر می‌شود».سوناک تاکید کرد: «ما به سادگی نمی‌توانیم اهمیت چین در امور جهانی برای ثبات اقتصادی جهانی یا مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی را نادیده بگیریم.

ایالات متحده، کانادا، استرالیا، ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر نیز این موضوع را درک می کنند».وی افزود: «بنابراین ما با این رقابتی که در حال تشدید است از جمله از طریق دیپلماسی و تماس برخورد خواهیم کرد».. .


بازنشر از : آخرین خبر