ترکیه سوئد ناتو سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که موافقت با عضویت سوئد در ناتو مستلزم اجرای تعهدات ضد تروری

1401\10\24 21:11:19


سوئد برای عضویت در ناتو، باید به وعده های ضد تروریستی خود عمل کند

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که موافقت با عضویت سوئد در ناتو مستلزم اجرای تعهدات ضد تروریستی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه می گوید زمان برای تائید پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو رو به پایان است.

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز شنبه اعلام کرد که زمان تصویب پیشنهاد سوئد برای عضویت در ناتو، قبل از برگزاری انتخابات در ماه مه، رو به پایان است. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، با تکیه بر پیش شرط های آنکارا برای موافقت با عضویت در ناتو، گفت که تصویب پیشنهاد عضویت این کشورها از سوی ترکیه به سرعت عمل استکهلم برای عمل له وعده های ضد تروریسمی خود، در چارچوب توافق با آنکارا، بستگی دارد. این مقام ترک در عین حال هشدار داد که عمل به وعده های سوئد در این زمینه ممکن است ماه ها به طول بینجامد.

کالین در کنفرانس خبری در استانبول تاکید کرد که دولت استکهلم کاملاً متعهد به اجرای توافقی است که سال گذشته در مادرید به امضا رساند، با این حال این کشور به شش ماه دیگر زمان نیاز دارد تا قوانین جدیدی را تصویب کند که بر مبنای آن به سیستم قضایی اجازه داده شود، تعاریف جدید تروریسم را اجرایی کند. سخنگوی دولت ترکیه در ادامه تاکید کرد که دولت سوئد باید پیام واضحی به سازمان‌های تروریستی دهد، اینکه سوئد دیگر پناهگاه امنی برای آنها نیست و آنها دیگر در این کشور قادر به جمع‌آوری پول، عضوگیری و مشارکت در چنین فعالیت هایی نخواهند بود.. .


بازنشر از : مهر

ترکیه

سوئد

ناتو


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران