فارس/ آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست سالیانه خود به عضویت کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی در شورای حکام رأی مثبت داد. نمایندگان ۱۷۲ کشور عضور آژانس بین‌المللی انرژی ا

1401\07\07 18:18:32


قطر، ترکیه و عربستان سعودی عضو شورای حکام آژانس شدند

فارس/ آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست سالیانه خود به عضویت کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی در شورای حکام رأی مثبت داد. نمایندگان ۱۷۲ کشور عضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (پنجشنبه) در وین، پایتخت اتریش گرد هم آمدند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست سالیانه خود به عضویت کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی در شورای حکام رأی مثبت داد.نمایندگان ۱۷۲ کشور عضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (پنجشنبه) در وین، پایتخت اتریش گرد هم آمدند.

از جمهوری اسلامی ایران نیز «محمد اسلامی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی حضور داشت.به نوشته الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در شصت و ششمین نشست سالیانه خود، با عضویت کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی در شورای حکام موافقت کرد.شورای حکام از ۳۵ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل شده است که به طور معمول پنج مرتبه در سال تشکیل جلسه می‌دهد.

۱۰ کشور از این میان می‌بایست از میان کشورهای پیشرفته و دارای تکنولوژی هسته‌ای، هفت کشور از قاره اروپا و از غرب آسیا نیز به طور معمول دو کشور برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند که البته امکان افزایش این تعداد وجود دارد.کشورهای عضو شورای حکام مسئول اجرای بیشتر سیاست‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند.

این شورا همچنین توصیه‌هایی را در مورد فعالیت‌ها و بودجه آژانس به مجمع عمومی ارائه می‌کند.

شورای حکام همزمان مسئول تعیین و ابلاغ استانداردهای آژانس است و مدیرکل آژانس را منوط به تایید مجمع عمومی منصوب می‌کند.


بازنشر از : آخرین خبر

فارس/ آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست سالیانه خود به عضویت کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی در شورای حکام رأی مثبت داد. نمایندگان ۱۷۲ کشور عضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (پنجشنبه) در وین، پایتخت اتریش گرد هم آمدند.


نمایندگی بوتان تهران