1401\11\01 19:45:15


مدودف: اوکراین و غرب را همانند ناپلئون و هیتلر شکست می دهیم

نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه تاکید کرد این کشور در یک جنگ بزرگ میهنی تازه با اوکراین و غرب قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه می گوید کشورش همانند دوران جنگ جهانی در نبرد با اوکراین نیز پیروز خواهد شد.

«دیمیتری مدودف» نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه امروز شنبه در اظهاراتی در ارزیابی تحولات جنگ با اوکراین، گفت که روسیه با اوکراین و غرب درگیر یک جنگ بزرگ میهنی است که همانند سال های ۱۸۱۲ و ۱۹۴۵ در این نبرد نیز پیروز خواهد شد. رئیس جمهور سابق روسیه، با اشاره به اظهارات اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد او به یاد آورد که کشور ما ناپلئون و هیتلر را شکست داد. توجه کنید، او خود یک قیاس را مطرح کرد.

بر اساس گفته های وی نازی های اوکراین و اروپای غربی وارثان اصلی کسانی هستند که با روسیه جنگیدند و بنابراین جنگ با آنها یک جنگ میهنی جدید است و پیروزی از آن ما خواهد بود. همانند سال های ۱۸۱۲ و ۱۹۴۵. جوزپ بورل اخیراً در سخنرانی با عنوان "روسیه عادت به جنگیدن تا آخر دارد"، به پیروزی های این کشور بر ناپلئون و هیتلر اشاره کرد و با این استدلال خواستار تجهیز تسلیحاتی بیشتر اوکراین شد..

.


بازنشر از : مهر

دیمیتری مدودف

روسیه

اوکراین