مقام سازمان ملل: چشم اندازی برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد ایلنا/ معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که هیچ چشم اندازی برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد.  به گزارش ا

1401\10\24 19:39:48


مقام سازمان ملل: چشم اندازی برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد

ایلنا/ معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که هیچ چشم اندازی برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد.  به گزارش العربی الجدید، «رزماری دی کارلو»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی در جلسه شورای امنیت تاکید کرد که با نزدیک شدن به اولین سال

معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که هیچ چشم اندازی برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد. به گزارش العربی الجدید، «رزماری دی کارلو»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی در جلسه شورای امنیت تاکید کرد که با نزدیک شدن به اولین سالگرد جنگ در اوکراین چشم اندازی برای پایان جنگ یا رنج مشاهده نمی شود. دی کارلو با اشاره به کشته ها و زخمی ها از آغاز جنگ گفت که تعداد آنها به بیش از ۱۸ هزار نفر می رسد.وی تاکید کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر توانست وجود بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ کشته و ۱۱ هزار زخمی در اوکراین را تایید کند اما من پیش بینی کردم که ارقام حقیقی خیلی بیشتر از این باشد.این مقام سازمان ملل  با اشاره به وجود میلیون ها آواره و پناهجو از زمان شروع تهاجم روسیه تخمین زد که حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار آواره اوکراینی به کشورهای همسایه رفته اند.

تعداد آوارگان داخلی نیز به بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است که ۶۵ درصد آنها را زنان و دختران تشکیل می دهند».وی گفت: «هدف قرار دادن پیاپی و سیستماتیک زیرساخت های غیرنظامی و حیاتی از جمله تاسیسات انرژی و بهداشت تعداد افراد آواره را افزایش می دهد».


بازنشر از : آخرین خبر

ایلنا/ معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که هیچ چشم اندازی برای پایان جنگ در اوکراین وجود ندارد.  به گزارش العربی الجدید، «رزماری دی کارلو»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی در جلسه شورای امنیت تاکید کرد که با نزدیک شدن به اولین سال