1401\11\01 23:10:08


موضع گیری جدید حزب الله درباره انتخاب رئیس جمهور لبنان

شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان به موضع گیری درباره انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان به موضع گیری درباره انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور پرداخت.

وی افزود: حزب الله شبانه روز به دنبال هموار کردن گامهای عملی برای انتخاب رئیس جمهور لبنان است. معاون دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشتی در ضاحیه در بیروت تاکید کرد: رئیس جمهور آتی باید با همه تعامل داشته باشد. لازم به ذکر است که پارلمان لبنان روز پنجشنبه برای یازدهمین بار متوالی در انتخاب رئیس جمهور این کشور ناکام ماند.

بر اساس این گزارش، پارلمان لبنان برای یازدهمین بار متوالی و به علت اینکه هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور نتوانستند آرای دو سوم نمایندگان را کسب کنند، در انتخاب رئیس جمهور ناکام ماند.. .


بازنشر از : مهر

لبنان

شیخ نعیم قاسم

حزب الله لبنان