افغانستان طالبان مواد مخدر معاون مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در سخنان

1401\06\30 18:15:19


هیچگونه کِشت مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد

معاون مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در سخنانی تأکید کرد که هیچگونه کِشت مواد مخدر در این کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزلری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، معاون مبارزه با مواد مخدر در دولت موقت طالبان در افغانستان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که در سراسر افغانستان حتی یک جریب زمین برای کِشت مواد مخدر یافت نمی شود؛ اگر هم کشت شده باشد، ما آن را از بین برده‌ ایم.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، عبدالحق آخوند، معاون مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان در مراسم ارائه گزارش از فعالیت‌ ها و دست‌ آوردهای این اداره طی یک سال گذشته، اعلام کرد که اکنون در سراسر این کشور مواد مخدر کِشت نمی شود و طالبان تمامی زمین‌ های کشت مواد مخدر را از بین برده اند. وی در این خصوص اضافه کرد که تنها افغانستان نیست که با مشکل مواد مخدر رو به‌ رو است؛ بلکه جهان نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می کند. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارشی در اوایل سال جاری، افغانستان را بزرگ‌ ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان اعلام کرده بود و به دنبال آن طالبان کشت مواد مخدر در این کشور را ممنوع اعلام کرد..

.


بازنشر از : مهر

افغانستان

طالبان

مواد مخدر


تعمیر پکیج دیواری