هایاشی یوشیماسا ژاپن شورای امنیت سازمان ملل ژاپن بر لزوم افزایش تعداد کرسی‌ های اعضای دائم و موقت شورای امنیت به

1401\10\24 18:13:30


ژاپن خواستار افزایش تعداد کرسی‌های اعضای شورای امنیت شد

ژاپن بر لزوم افزایش تعداد کرسی‌ های اعضای دائم و موقت شورای امنیت به منظور انعکاس بهتر واقعیت‌ های جهان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هایاشی یوشیماسا» وزیر امور خارجه ژاپن در جریان سفر به آمریکا در نشست سازمان ملل متحد شرکت و در سخنرانی خود بر اهمیت حاکمیت قانون و نظم مبتنی بر قاعده تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن با اشاره به بحران در اوکراین با اتخاذ موضعی یکجانبه و روسیه هراسانه، خواستار خروج کامل روسیه از اوکراین در راستای حکم ماه مارس ۲۰۲۲ دیوان بین‌ المللی دادگستری سازمان ملل شد. «هایاشی یوشیماسا» با بیان اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی «بدون رعایت قوانین بین‌ المللی» محقق نمی شود، گفت: بیایید بار دیگر حول حاکمیت قانون متحد شویم؛ حکومت قانون باید برای ما کلید واژه باشد. وی با اشاره به اینکه بهبود عملکرد سازمان ملل متحد به عنوان «سنگر چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون» حیاتی است، اصلاحات این شورا را «وظیفه فوری» توصیف کرد.

وزیر امور خارجه ژاپن در پایان خواستار افزایش تعداد کرسی‌ های اعضای دائم و موقت شورای امنیت سازمان ملل، به ویژه از سوی کشورهای آفریقایی، برای «انعکاس بهتر واقعیت‌ های جهانی» شد.. .


بازنشر از : مهر

هایاشی یوشیماسا

ژاپن

شورای امنیت سازمان ملل


نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر