«پیروز» 8 ماهه شد ایسنا/ «پیروز» توله یوز هشت ماهه ایرانی در اسارت است. مادرش «ایران» و پدرش «فیروز» نام دارد.

1401\09\30 20:41:42


«پیروز» 8 ماهه شد

ایسنا/ «پیروز» توله یوز هشت ماهه ایرانی در اسارت است. مادرش «ایران» و پدرش «فیروز» نام دارد.

«پیروز» توله یوز هشت ماهه ایرانی در اسارت است.

مادرش «ایران» و پدرش «فیروز» نام دارد.

این توله یوز نر ۱۰ اردیبهشت سال جاری به همراه دو توله یوز نر دیگر در مرکز تکثیر در اسارت توران به روش سزارین دنیا آمدند پس از تولد «ایران» توله‌هایش را نپذیرفت و سازمان حفاظت محیط زیست برای بقای توله یوزها با مشکلاتی مواجه شد.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ «پیروز» توله یوز هشت ماهه ایرانی در اسارت است. مادرش «ایران» و پدرش «فیروز» نام دارد.