1403\03\11 17:05:06


افزایش پرونده‌های برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پرونده‌های تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.

سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان برگزار شد، گفت: اشراف و تسلط اطلاعاتی در تمامی حوزه‌ها و نشانگاه‌های اقتصادی، توسعه و تبیین امنیت اقتصادی در فرآیند تجارت واقتصاد کشور و مقابله و برخورد با مجرمین و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی ایران است.

وی با تشریح ساختار پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای حاضران در این کنفرانس، گفت: پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درتمام نقاط کشور ازجمله در بنادر و گمرکات کشور، بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و سایر مبادی و مراکز مهم حضور گسترده و اثرگذار دارد و اقدامات برنامه‌ریزی شده و هدفمندی را برای نظارت برفرآیند سالم تجاری و اقتصادی کشور اعمال کرده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط، تعامل و هماهنگی‌های لازم با وزارت‌خانه‌ها و سازمان های ذیربط، در راستای شناسایی و پیشگیری از جرایم و مفاسد اقتصادی از راهبردها و برنامه‌های پلیس امنیت اقتصادی ایران است، گفت: توسعه شبکه وابستگان انتظامی پلیس در کشورهای هدف از جمله روسیه، عراق، چین، پاکستان، افغانستان و ...

به منظور توسعه اشراف اطلاعاتی و تعامل با پلیس کشورهای متبوع در رصد و پایش جرایم سازمان یافته و استرداد متهمان بین المللی در حوزه برون مرزی از مهم‌ترین راهبردها و برنامه‌های ما است.

رحیمی با اشاره به اهداف و برنامه‌های کلان پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفت: افزایش تعامل و اقدام مشترک با سازمان امور مالیاتی و استفاده از ظرفیت کارشناسان آن از مهم‌ترین برنامه‌های ما در حوزه مقابله با پولشویی است. همچنین شاخص گذاری، شناسایی پرونده‌های پولشویی و فرار مالیاتی برای رده‌های اجرایی پلیس امنیت اقتصادی و توسعه اشراف اطلاعاتی برای شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت‌های کاغذی و صوری از دیگر راهبردها و برنامه‌های تدوین شده ما است.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها - مشاوره خدمات مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - اظهارنامه ارزش افزوده

افزایش برخورد با پولشویی از سوی پلیس

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردم در راستای مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی و راه‌اندازی سامانه ستاد خبری ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای تحقق این مهم، به تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۲ در حوزه مبارزه با پولشویی و در حوزه تشکیل پرونده ۱۰ درصد رشد و در حوزه دستگیری متهمان و مجرمان این حوزه هشت درصد رشد را شاهد بودیم. همچنین ارزش مالی پرونده‌های تشکیل شده در این خصوص ۴۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ۷۷ درصد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه مبارزه با پولشویی به‌صورت پیش دستانه بوده است، گفت:پلیس امنیت اقتصادی فراجا اقداماتی نظیر برخورد با فرار مالیاتی و اقدامات برای توسعه و تحقق امنیت اقتصادی، تقویت پلیس امنیت اقتصادی در استان‌های سراسر کشور و ارتقاء دانش تخصصی آنها از کم و کیف فرآیند مالیات‌ستانی و همچنین شرکت فعالانه در کارگروه هماهنگی ملی مبارزه با فرار مالیاتی و ...  را دراولویت برنامه‌های کلان خود قرار داده و باهمکاری سازمان امورمالیاتی نسبت به شناسائی و برخورد بامجرمان مالیاتی اقدام کرده است.

به گفته رحیمی آسیب شناسی پرونده‌های مالیاتی و تعامل با سازمان امور مالیاتی به منظور بهبود شناسایی شبکه‌های جرم و کشف جرم از طریق پایش و رصد فضای مجازی برای بررسی معاملات مشکوک و نظارت برفعالیت مجازی، شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت‌های کاغذی و صوری، برخورد با سوءاستفاده کنندگان ازکارت‌های بازرگانی از دیگر برنامه‌های پلیس امنیت اقتصادی در حوزه مقابله با فرار مالیاتی است.

افزایش ۲۶ درصدی دستگیری متهمان فرار مالیاتی در کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح و تبیین عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به آمار یکساله پرونده های ارجاع شده به مراجع قضایی نیز گفت: در یک سال گذشته شاهد رشد ۱۲ درصدی پرونده‌ها و رشد ۲۶ درصدی متهمان دستگیر شده و رشد ۲۵ درصدی ارزش پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه در مقایسه با مدت سال قبل تر آن یعنی سال ۱۴۰۱ هستیم.

.

.


بازنشر از : منبع: ايسنا