تصادفات رانندگی پلیس راهور وضعیت معابر کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از تاریکی معابر به عنوان یکی از علل

1401\11\01 19:25:08


تاریکی معابر یکی از علل وقوع حوادث ترافیکی

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از تاریکی معابر به عنوان یکی از علل وقوع حوادث ترافیکی نام برد.

سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: عابران پیاده، دسته مهمی از کابران ترافیکی هستند که می بایست مراقب سلامت آنها بود.

وی با اشاره به تاریکی معابر به عنوان یکی از علل وقوع حوادث ترافیکی، افزود: در نیمه دوم سال که هوا زودتر تاریک و دیرتر روشن می شود، شاهد افزایش تصادفات عابران پیاده با وسایل نقلیه هستیم.

جوانبخت ادامه داد: با توجه به تاریکی معابر، عابران می بایست حتما از مسیرهایی که روشنایی دارد، تردد کنند.

همچنین، لباس روشن بر تن کنند.

وی افزود: بسیاری از رانندگان بعد از تصادف با عابر پیاده، به این موضوع اذعان کرده اند که هنگام تصادف، اصلا عابر پیاده را ندیده اند.

بنابراین، توصیه ما به عابران پیاده این است که در هنگام تردد در موقع تاریکی هوا، حتما از مسیرهای روشن عبور کنند.


بازنشر از : مهر

تصادفات رانندگی

پلیس راهور

وضعیت معابر

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از تاریکی معابر به عنوان یکی از علل وقوع حوادث ترافیکی نام برد.


چراغ استخری و چراغ مگنتی