تشییع پیکر 400 شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) خبرگزاری دانشجو/ فرمانده سپاه حضرت محمد در نشست خبری: ملت عزیز ما این توفیق را دارند که در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) م

1401\09\30 17:12:35


تشییع پیکر 400 شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س)

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده سپاه حضرت محمد در نشست خبری: ملت عزیز ما این توفیق را دارند که در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان 400 شهید گمنام در سرتاسر کشور باشند. پیکر 400 شهید گمنام در سراسر کشور روی دستان مردم شهیدپرور تشییع خواهد شد.

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده سپاه حضرت محمد در نشست خبری: ملت عزیز ما این توفیق را دارند که در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان 400 شهید گمنام در سرتاسر کشور باشند.پیکر 400 شهید گمنام در سراسر کشور روی دستان مردم شهیدپرور تشییع خواهد شد.پیکر 200 شهید در استان ها و 200 شهید در تهران تشییع خواهد شد.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ فرمانده سپاه حضرت محمد در نشست خبری: ملت عزیز ما این توفیق را دارند که در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان 400 شهید گمنام در سرتاسر کشور باشند. پیکر 400 شهید گمنام در سراسر کشور روی دستان مردم شهیدپرور تشییع خواهد شد.


نمایندگی بوتان تهران