string(4) "1401"

1401\09\23 18:20:41


جاسازی ماهرانه 10 مرد خارجی در خودروی قاچاقچیان انسان

رکنا/ یک قاچاقچی انسان در شهرری بازداشت شد. مردی که با خودرو 405 اقدام به قاچاق انسان می کرد در حالی در شهرری دستگیر شد که در مورد مشابه یکی از اتباع به دلیل خفگی جان خود را از دست داده بود.

رکنا/ یک قاچاقچی انسان در شهرری بازداشت شد.مردی که با خودرو 405 اقدام به قاچاق انسان می کرد در حالی در شهرری دستگیر شد که در مورد مشابه یکی از اتباع به دلیل خفگی جان خود را از دست داده بود.این مرد در توضیح اتهام ارتکابی خود به خبرنگار رکنا گفت:«در شهرری یک خوابگاه داریم که اتباع بعد از انتقال به ایران در این خوابگاه ساکن می شوند.10 نفر در خودرو جاسازی می شوند که 2 نفر جلو می نشینند و 2 نفر هم در صندوق عقب و بقیه افراد در صندلی عقب ماشین جا می گیرند.»در حالی که یک قمه بزرگ هم از این فرد کشف شده است در توضیح علت حمل آن گفت:«می ترسیدیم در راه سارق به ما حمله کند!»
بازنشر از : آخرین خبر