1403\04\19 08:17:10


حمید نوری- در انتخابات سال ۸۸ عضو ستاد موسوی بودم و به او رأی دادم در تجمعات بعدی شرکت نکردم و انتقاد داشتم با اینکه دوست و همکار رئیسی بودم در ستاد روحانی فعال بودم در زندان که فکر کردم، کارهای موسوی، کروبی و خاتمی را نپسندیدم ویدئو

شهروند ایرانی آزاد شده از زندان در سوئد گفت که منتسب به جناح خط امامی ها بوده اما بعدها در زندان به کارهای موسوی و کروبی و خاتمی فکر کرده و از آنها ناراحت شده و الان جناحی نمی اندیشد.

بخش هایی از اظهارات حمید نوری را می خوانید:

هیچ‌گاه مخالف یا منتقد نظام نبوده‌ام.

گرایش حزبی من اصلاح‌طلبی و نزدیک به خط امامی‌ها بود. در انتخابات سال ۸۸ عضو ستاد آقای موسوی بودم و به ایشان رأی دادم، اما بعد از اعتراضات، نسبت به عملکرد ایشان انتقاد داشتم. همچنین عضو ستاد آقای روحانی بودم و با اینکه با آقای رئیسی دوست و همکار بودم به آقای روحانی رأی دادم.

در زندان که بودم، به کار‌های آقایان موسوی و کروبی و جنایت‌هایی که در حق مردم انجام دادند، فکر کردم و عملکرد آنان را نپسندیدم. اکنون دیگر به هیچ جناحی فکر نمی‌کنم؛ عاشق کشورم، نظامم و رهبرم هستم.

. .


بازنشر از : منبع: خبرگزاری