به دنبال حضور پلیس در محل وقوع حادثه مشخص می‌شود یک دختر ۱۸ ساله با مصرف قرص خودکشی کرده است.

1401\08\07 22:45:12


خودکشی دختر 18 ساله در تهران

به دنبال حضور پلیس در محل وقوع حادثه مشخص می‌شود یک دختر ۱۸ ساله با مصرف قرص خودکشی کرده است.

در تماس دیروز عصر با کلانتری ۱۶۴ قائم، بازپرس کشیک دادسرای جنایی تهران خبر خودکشی یک دختر ۱۸ ساله اعلام می‌شود.

با حضور پلیس و بازپرس کشیک در محل وقوع حادثه و انجام تحقیقات از خانواده متوفی مشخص می‌شود یک دختر ۱۸ ساله به نام کیمیا که سابقه تشنج هم داشته با مصرف قرص خودکشی کرده است.

تحقیقات مقدماتی در مورد مرگ این دختر جوان انجام شده و جسد کیمیا برای تحقیقات علمی و سم شناسی به پزشکی قانونی منتقل شده است.

.

.


بازنشر از : منبع: میزان


چراغ خطی و تعمیرات چراع ال ای دی