1401\06\16 19:33:10


زائران دوچرخه سوار مسیر مهران تا کربلا را رکاب زدند

خبرگزاری دانشجو/ زائران دوچرخه سوار مسیر مهران تا کربلا را رکاب زدند. این دوچرخه‌سواران که از مهران حرکت کردند 430 کیلومتر را طی کرده‌ و وارد نجف شدند.

خبرگزاری دانشجو/ زائران دوچرخه سوار مسیر مهران تا کربلا را رکاب زدند. این دوچرخه‌سواران که از مهران حرکت کردند 430 کیلومتر را طی کرده‌ و وارد نجف شدند. آنها برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از نجف عازم کربلا هستند.
بازنشر از : آخرین خبر