همسر متهم همدردی کرده و گفته از رفتاری که گوران کرده خجالت‌زده است و دیگر به زندگی با او ادامه نمی‌دهد. زن بیچاره مریض بوده و شوهرش آن‌قدر اذیتش کرده که به خانه پدرش رفته بود.

1401\06\30 19:35:15


زندگی خانوادگی شیلر، زن مریوانی، از زبان یکی از آشنایان

همسر متهم همدردی کرده و گفته از رفتاری که گوران کرده خجالت‌زده است و دیگر به زندگی با او ادامه نمی‌دهد. زن بیچاره مریض بوده و شوهرش آن‌قدر اذیتش کرده که به خانه پدرش رفته بود.

 

ماجرای شیلر زن مریوانی که برای فرار از تجاوز خود را از طبقه دوم خانه همسایه پرت کرده مردم را در شوک شدیدی فرو برده است.

یکی از آشنایان متوفی در گفت‌و‌گویی درباره این زن و جزئیات ماجرا توضیحاتی داده اسا.

*شیلر متولد چه سالی بود؟

او متولد سال 65 بود. شیلر در یک خانواده پرجمعیت زندگی کرد و وقتی خیلی جوان بود ازدواج کرد.

 

*از وضعیت زندگی شیلر بگویید.

شیلر هفت خواهر و برادر دارد. او وقتی خیلی کودک بود پدرش را از دست داد.

مادر شیلر با سختی بسیار زیاد بچه‌هایش را بزرگ کرد. شیلر نوجوان بود که ازدواج کرد. ابتدایی را که تمام کرد دیگر به مدرسه نرفت و بعد هم ازدواج کرد.

خانواده شیلر بسیار خانواده شریف و فقیری بودند.

*می‌دانید شیلر چطور با همسرش آشنا شد؟

ازدواج‌شان سنتی بود. شوهر شیلر خواستگاری کرد و آنها هم ازدواج کردند. البته شوهرش هم مرد بسیار خوبی است، او کارگر است و ثروت زیادی ندارد اما زندگی خوبی داشتند.

*درباره روز حادثه بگویید.

در روز حادثه شیلر برای کمک به زن همسایه می‌رود.

داستانش را همه می‌دانند اما آنچه نمی‌دانند این است که گوران روی پسر شیلر اسلحه کشیده است. او با اسلحه شکاری پسر شیلر را تهدید کرده بود. وقتی پسر شیلر به در کوبیده و می‌خواسته به مادرش کمک کند گوران به سمت او اسلحه گرفته و تهدید به شلیک کرده و گفته نباید وارد خانه شود.

*گوران چطور دستگیر شد؟

ما که آنجا نبودیم ولی ظاهراً گوران به قصد فرار داخل خانه همسایه می‌پرد، بعد همسایه را تهدید می‌کند و از دیوار خانه او وارد خانه دیگری می‌شود.

یکی از دوستانش او را به پلیس لو داده و مردم هم تماس گرفته‌اند و درجا دستگیر شده است.

*همسر گوران کجا بوده است؟

گوران سابقه شرارت دارد، او و همسرش ارتباط خوبی با هم نداشتند. شب حادثه هم همسر گوران هرچند بیمار بوده اما با شوهرش قهر کرده و به خانه مادرش رفته بود. کسی در خانه نبوده است.

*خبر دارید گوران بازجویی شده؟

بله بازجویی شده و علاوه بر اینکه اعتراف کرده قصد تجاوز به شیلر را داشته به چندین فقره سرقت هم اعتراف کرده است.

*از خانواده گوران خبر دارید؟

همسرش همدردی کرده و گفته از رفتاری که گوران کرده خجالت‌زده است و دیگر به زندگی با او ادامه نمی‌دهد.

زن بیچاره مریض بوده و شوهرش آن‌قدر اذیتش کرده که به خانه پدرش رفته و بعد هم .....

*گوران را چه مدتی بود که می‌شناختید؟

از بچه‌های همین محل بود، از همان بچگی هم شر و اذیت‌کن بود، بیشتر وقت‌ها از مدرسه اخراج می‌شد. همیشه قلدری می‌کرد. عربده‌کشی می‌کرد، مست می‌کرد ولی فکر نمی‌کردیم چنین کاری بکند.

*می‌دانید خواسته خانواده شیلر چیست؟

آنها خواسته‌اند گوران اعدام شود.

شوهر شیلر می‌گوید گوران باید اعدام شود.

*مگر قتل عمد ثابت شده؟

من این چیزها را نمی‌دانم ولی ما خیلی عصبانی هستیم و شوهر و پسر شیلر فقط اعدام می‌خواهند.

. .


بازنشر از : منبع: اعتمادآنل


نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر