تسنیم/ بنابر اعلام مسئولان محلی اتوبوس کافی برای انتقال زائران از مرز منذریه به کربلا وجود ندارد به همین دلیل فعلاً به دلیل عدم آمادگی کشور عراق در پذیرش زائران، کار اعزام زوار از

1401\06\16 19:33:07


سرگردانی زوار اربعین در مرز خسروی

تسنیم/ بنابر اعلام مسئولان محلی اتوبوس کافی برای انتقال زائران از مرز منذریه به کربلا وجود ندارد به همین دلیل فعلاً به دلیل عدم آمادگی کشور عراق در پذیرش زائران، کار اعزام زوار از مرز خسروی متوقف شده است. طرف عراقی به لحاظ رساندن آب و جابجایی و حمل و نقل

بنابر اعلام مسئولان محلی اتوبوس کافی برای انتقال زائران از مرز منذریه به کربلا وجود ندارد به همین دلیل فعلاً به دلیل عدم آمادگی کشور عراق در پذیرش زائران، کار اعزام زوار از مرز خسروی متوقف شده است.طرف عراقی به لحاظ رساندن آب و جابجایی و حمل و نقل زائران شرایط مساعد را ندارد، لذا زائران عزیز از این بابت دچار مشکل شده‌اند.


بازنشر از : آخرین خبر

تسنیم/ بنابر اعلام مسئولان محلی اتوبوس کافی برای انتقال زائران از مرز منذریه به کربلا وجود ندارد به همین دلیل فعلاً به دلیل عدم آمادگی کشور عراق در پذیرش زائران، کار اعزام زوار از مرز خسروی متوقف شده است. طرف عراقی به لحاظ رساندن آب و جابجایی و حمل و نقل


پرده زبرا - پوستر دیواری