string(4) "1401"

1401\09\23 18:20:37


شمار قربانیان سیل کنگو به ۱۳۰ تن رسید

ایرنا/ شمار کشته‌های سیل در شهر "کینشاسا" در جمهوری دمکراتیک کنگو، به ۱۳۰ تن افزایش پیدا کرده است. همچنین گزارش حکایت از آن دارد که شمار زیادی از افراد نیز ناپدیده شده اند که تعدادشان اعلام نشده است.

شمار کشته‌های سیل در شهر "کینشاسا" در جمهوری دمکراتیک کنگو، به ۱۳۰ تن افزایش پیدا کرده است.همچنین گزارش حکایت از آن دارد که شمار زیادی از افراد نیز ناپدیده شده اند که تعدادشان اعلام نشده است.
بازنشر از : آخرین خبر