رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان از کشف و ضبط 240 کیلو گرم گوشت منجمد فاقد گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای در 2 آذر 1401 در دهگلان خبر داد.

1401\09\08 19:00:06


شناسایی و ضبط 240 کیلوگرم گوشت منجمد بدون مجوز

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان از کشف و ضبط 240 کیلو گرم گوشت منجمد فاقد گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای در 2 آذر 1401 در دهگلان خبر داد.

دکتر شهرام کریمی، بیان داشت: کارشناسان بهداشت عمومی این شبکه در بازرسی های روزانه خود از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در روز چهارشنبه مورخه 2 آذر سال جاری، خودروی سواری که به صورت غیر مجاز مقادیری گوشت منجمد را حمل نموده بود را شناسایی و پس از اطلاع رسانی به نیروی انتظامی و مراجع قضایی، خودروی یاد شده را توقیف و در بازرسی دقیق، مقدار 240 کیلو گرم گوشت منجمد را بدون مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای کشف و ضبط نمودند.


بازنشر از : منبع: اداره دام

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهگلان از کشف و ضبط 240 کیلو گرم گوشت منجمد فاقد گواهی حمل بهداشتی قرنطینه ای در 2 آذر 1401 در دهگلان خبر داد.


چراغ استخری و چراغ مگنتی