ایرنا/ خیابان‌های سراسر کشور روز گذشته پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه میزبان مردمی بود که هم‌قدم و هم‌صدا با یکدیگر ضمن محکوم کردن خط آشوب و حمله تروریستی به ح

1401\08\07 19:56:21


قیام مردم ایران در برابر اغتشاش و ناامنی

ایرنا/ خیابان‌های سراسر کشور روز گذشته پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه میزبان مردمی بود که هم‌قدم و هم‌صدا با یکدیگر ضمن محکوم کردن خط آشوب و حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، خواستار برخورد قاطع با تمام عناصری بودند که امنیت ا

خیابان‌های سراسر کشور روز گذشته پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه میزبان مردمی بود که هم‌قدم و هم‌صدا با یکدیگر ضمن محکوم کردن خط آشوب و حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، خواستار برخورد قاطع با تمام عناصری بودند که امنیت ایران را به خطر می‌اندازند..

.


بازنشر از : آخرین خبر


نمایندگی بوتان تهران