مجروحیت سه محیط‌بان در کهگیلویه و بویراحمد مهر/ مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه محیط بان با جسم سخت و تیز توسط شکارچیان غیر مجاز مجروح شدند. اسلام جاود

1401\09\30 20:41:38


مجروحیت سه محیط‌بان در کهگیلویه و بویراحمد

مهر/ مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه محیط بان با جسم سخت و تیز توسط شکارچیان غیر مجاز مجروح شدند. اسلام جاودان خرد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: محیط بانان پارک ملی دنا همزمان در سه مسیر با ۱۳ شکارچی غیر مجاز درگیر ش

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه محیط بان با جسم سخت و تیز توسط شکارچیان غیر مجاز مجروح شدند.اسلام جاودان خرد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: محیط بانان پارک ملی دنا همزمان در سه مسیر با ۱۳ شکارچی غیر مجاز درگیر شدند.وی بیان داشت: شکارچیان در حوزه میمند شهرستان دنا، حین گشت و کنترل منطقه توسط محیط بانان شناسی شدند و هشت شکارچی متخلف پس از درگیری با مأموران این یگان به همراه دو قبضه اسلحه غیر مجاز و لاشه دو رأس بزغاله دستگیر شدند.جاودان خرد افزود: همچنین گروه دیگری از محیط بانان مستقر در منطقه نیز، متخلف دیگری را که به قصد شکار وارد پارک ملی دنا شده بود، به همراه یک قبضه اسلحه غیر مجاز دستگیر و اعمال قانون کردند و گروه سوم از متخلفان نیز توسط مأموران محیط بانی حوزه آب سپاه پس از شنیدن صدای گلوله شناسایی و با رها کردن لاشه یک رأس بزغاله متواری شدند اما هویت متخلفان متواری شناسایی شده است.


بازنشر از : آخرین خبر

مهر/ مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه محیط بان با جسم سخت و تیز توسط شکارچیان غیر مجاز مجروح شدند. اسلام جاودان خرد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: محیط بانان پارک ملی دنا همزمان در سه مسیر با ۱۳ شکارچی غیر مجاز درگیر ش


تعمیر پکیج دیواری