تسنیم/پس از رایزنی مقام‌های تهران و آنکارا، زمینه و مقدمات برای انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه برای بازگشت به کشور مهیا شد. سفارت ایران در ترکیه امروز اعلام کرد که تهران و

1402\06\16 22:38:35


مهیا شدن مقدمات انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه به کشور

تسنیم/پس از رایزنی مقام‌های تهران و آنکارا، زمینه و مقدمات برای انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه برای بازگشت به کشور مهیا شد. سفارت ایران در ترکیه امروز اعلام کرد که تهران و آنکارا در خصوص تسریع انتقال محکومین و اجرای موافقت نامه‌های مربوطه، توسعه و تقویت همکار‌ی‌های قضایی و حقوقی دو کشور، برگزاری منظم نشست های کمیته انتقال محکومین و همچنین برگزاری مستمر کمیته راهبری حقوقی و قضایی دو کشور توافق کردند.

پس از رایزنی مقام‌های تهران و آنکارا، زمینه و مقدمات برای انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه برای بازگشت به کشور مهیا شد.سفارت ایران در ترکیه امروز اعلام کرد که تهران و آنکارا در خصوص تسریع انتقال محکومین و اجرای موافقت نامه‌های مربوطه، توسعه و تقویت همکار‌ی‌های قضایی و حقوقی دو کشور، برگزاری منظم نشست های کمیته انتقال محکومین و همچنین برگزاری مستمر کمیته راهبری حقوقی و قضایی دو کشور توافق کردند.طبق اعلام سفارت ایران، پس از برگزاری نشست مشترک کمیته انتقال محکومین دو کشور در سطح معاونین وزیر و کارشناسان، با قول مساعد طرف ترک، مقدمات انتقال بیش از 40 نفر از زندانیان ایرانی به کشور مهیا شد که امید است تا ماه آینده مراحل اجرایی آن نهایی شود.ملاقات عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایران با یلماز تونچ وزیر دادگستری جمهوری ترکیه طبق گفته سفارت ایران در آنکارا در همین راستا انجام شد..

.


بازنشر از : آخرین خبر


برق و روشنایی لاله زار