دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، از پیگیری پرونده مهسا امینی در کمیسیون حقوق بشر این مرکز خبر داد.

1401\06\30 19:34:05


پرونده مهسا امینی در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا بررسی می‌شود

دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، از پیگیری پرونده مهسا امینی در کمیسیون حقوق بشر این مرکز خبر داد.

محمدصالح نقره‌کار، توضیح داد: کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون حقوق بشر را مسئول پیگیری این موضوع و اعلام گزارش و تحقیق نسبت به این موضوع برای افکار عمومی کرد.

کمیسیون حقوق بشر هم امروز به محض اطلاع از این موضوع جلسه تشکیل داد و در حال پیگیری موضوع است.

او ادامه داد: ذیل ماده ۲۸ قانون دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۹۰ قانون دادرسی کیفری که مسئولیت نظارت بر ضابطین، آموزش ضابطین و صیانت از حقوق عامه را بر عهده دارند قصد داریم از مسئولان نهادهای مرتبط، دادستانی کل کشور و داستانی تهران برای حضور در کانون وکلای دادگستری دعوت کنیم.

. .


بازنشر از : منبع: اعتمادآنل


نمایندگی بوتان تهران