پشت پرده مردی که با لباس سربازی از دیوار منطقه نظامی بالا رفته بود خبرگزاری دانشجو/ عصر روز گذشته فردی ملبس به لباس سربازی با بالا رفتن از دیوار منطقه نظامی در چهارراه قصر اقدام ب

1401\09\30 20:41:39


پشت پرده مردی که با لباس سربازی از دیوار منطقه نظامی بالا رفته بود

خبرگزاری دانشجو/ عصر روز گذشته فردی ملبس به لباس سربازی با بالا رفتن از دیوار منطقه نظامی در چهارراه قصر اقدام به یک حرکت غیرقانونی کرده بود  با سعه صدر دژبان ارتش این فرد به محیط دیگری منتقل شد و خواسته های وی شنیده شد  مشکل این شخص مشکل پوستی

خبرگزاری دانشجو/ عصر روز گذشته فردی ملبس به لباس سربازی با بالا رفتن از دیوار منطقه نظامی در چهارراه قصر اقدام به یک حرکت غیرقانونی کرده بود  با سعه صدر دژبان ارتش این فرد به محیط دیگری منتقل شد و خواسته های وی شنیده شد  مشکل این شخص مشکل پوستی بود که در پنج سال گذشته در دوران سربازی برای وی اتفاق افتاده بود  این فرد پنج سال است خدمت سربازی‌اش تمام شده است و طی این پنج سال، پنجمین بار است چنین اقدامی می‌کند! ۳ بار مقابل پادگان ارتش، دو بار هم مقابل پزشکی قانونی!  این درحالی‌ است که به گواهی پزشکی قانونی، بیماری او هیچ ارتباطی با محل خدمت سربازی‌اش ندارد.


بازنشر از : آخرین خبر

خبرگزاری دانشجو/ عصر روز گذشته فردی ملبس به لباس سربازی با بالا رفتن از دیوار منطقه نظامی در چهارراه قصر اقدام به یک حرکت غیرقانونی کرده بود  با سعه صدر دژبان ارتش این فرد به محیط دیگری منتقل شد و خواسته های وی شنیده شد  مشکل این شخص مشکل پوستی


برق و روشنایی لاله زار