ایبنا/ یک منبع از انجمن دفاع از حقوق سپرده گذاران گفت: یک سپرده‌گذار زن مسلح و همدستانش امروز چهارشنبه برای مدت کوتاهی در بانک لبنان و خارج از کشور (BLOM) گروگان گرفتند. به گ

1401\06\23 19:34:06


گروگانگیری مسلحانه زن لبنانی برای برداشت سپرده بانکی

ایبنا/ یک منبع از انجمن دفاع از حقوق سپرده گذاران گفت: یک سپرده‌گذار زن مسلح و همدستانش امروز چهارشنبه برای مدت کوتاهی در بانک لبنان و خارج از کشور (BLOM) گروگان گرفتند. به گزارش الجزیره، آن‌ها پس از به دست آوردن ۱۳۰۰۰ دلار و حدود ۶ میلیون پوند

ایبنا/ یک منبع از انجمن دفاع از حقوق سپرده گذاران گفت: یک سپرده‌گذار زن مسلح و همدستانش امروز چهارشنبه برای مدت کوتاهی در بانک لبنان و خارج از کشور (BLOM) گروگان گرفتند.به گزارش الجزیره، آن‌ها پس از به دست آوردن ۱۳۰۰۰ دلار و حدود ۶ میلیون پوند لبنان بانک را ترک کردند.منبع انجمن «سپرده‌گذاران گریه می‌کنند» که از شهروندان لبنانی دفاع می‌کند که پس‌اندازشان در بانک‌های لبنان به دلیل سقوط مالی متوقف شده بود، افزود که این زن به دنبال دسترسی به پس‌انداز خود برای پرداخت هزینه درمان سرطان خواهرش بود.یک منبع در بانک بلوم تایید کرد که گروگانگیری پایان یافته است.


بازنشر از : آخرین خبر

ایبنا/ یک منبع از انجمن دفاع از حقوق سپرده گذاران گفت: یک سپرده‌گذار زن مسلح و همدستانش امروز چهارشنبه برای مدت کوتاهی در بانک لبنان و خارج از کشور (BLOM) گروگان گرفتند. به گزارش الجزیره، آن‌ها پس از به دست آوردن ۱۳۰۰۰ دلار و حدود ۶ میلیون پوند


فروشگاه اینترنتی لباس کودک