پمپئو: تا زمانی که با سرِ مار در تهران برخورد نکنیم، آمریکا روی آرامش نخواهد دید

وزیر خارجه سابق آمریکا (در دولت ترامپ) در مصاحبه ای دولت بایدن را به ضعیف عمل کردن در برابر ایران متهم کرده و گفته مادامی که آمریکا با "سرِ مار" در تهران قاطعانه برخورد نکند، منطقه و آمریکا روی آرامش نخواهد دید.

1403\01\12 22:21:07