1401\08\30 09:50:11


سلیمی زاده: اعضای شورای عالی بورس با استعفای عشقی مخالفت کردند

سلیمی زاده: اعضای شورای عالی بورس با استعفای عشقی مخالفت کردند مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 آبان 1401 13:05 در خبرها از استعفای کتبی عشقی از ریاست سازمان بورس حکایت داشت، که بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بورس،

سلیمی زاده: اعضای شورای عالی بورس با استعفای عشقی مخالفت کردند مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 آبان 1401 13:05 در خبرها از استعفای کتبی عشقی از ریاست سازمان بورس حکایت داشت، که بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بورس، اعضای شورای عالی بورس با استعفای عشقی مخالفت کردند.  به گزارش تسنیم، مدیر روابط عمومی سازمان بورس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس، پذیرش استعفای دکتر عشقی مورد قبول واقع نشد. دکتر عشقی در ریاست سازمان باقی خواهد ماند.   صبح امروز جلسه شورای عالی بورس با موضوع بررسی استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس تشکیل جلسه داده بود.   پیش از این خبرگزاری های رسمی و دولتی از پذیرش قطعی شدن انتخاب رضوانی فر برای ریاست بورس خبر داده بودند.      
بازنشر از : بیتوته