ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره گیری کرد ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره گیری کرد مجموعه: اخبار تکنولوژی پس از برگزاری نظرسنجی در توییتر، ایلان ماسک کناره گیری خود از

1401\09\30 17:59:48


ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره گیری کرد

ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره گیری کرد مجموعه: اخبار تکنولوژی پس از برگزاری نظرسنجی در توییتر، ایلان ماسک کناره گیری خود از ریاست توییتر را اعلام کرد. به گزارش فارس، ایلان ماسک روز گذشته در صفحه خود در توییتر یک نظرسنجی قرار داده بود که

ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره گیری کرد مجموعه: اخبار تکنولوژی پس از برگزاری نظرسنجی در توییتر، ایلان ماسک کناره گیری خود از ریاست توییتر را اعلام کرد. به گزارش فارس، ایلان ماسک روز گذشته در صفحه خود در توییتر یک نظرسنجی قرار داده بود که طی آن از کاربران پرسیده بود آیا وی باید از ریاست توییتر کناره گیری کند؟   وی در ادامه توییت خود نوشته بود از نتیجه این نظرسنجی پیروی خواهد کرد.   طی حدود ۲۰ ساعتی که از این نظرسنجی گذشته ۵۷.۵ درصد از کاربران خواستار کناره گیری ماسک از ریاست توییتر شده اند و ۴۲.۵ درصد نیز با کناره گیری ماسک اعلام مخالفت کرده بودند.    


بازنشر از : بیتوته

ایلان ماسک از ریاست توییتر کناره گیری کرد مجموعه: اخبار تکنولوژی پس از برگزاری نظرسنجی در توییتر، ایلان ماسک کناره گیری خود از ریاست توییتر را اعلام کرد. به گزارش فارس، ایلان ماسک روز گذشته در صفحه خود در توییتر یک نظرسنجی قرار داده بود که