1403\04\20 09:41:07


تست شخصیت شناسی در این تصویر چه می بینید، تمساح یا پرنده

تست روانشناسی تصویری مجموعه عکس ها و تصاویری است که بیشتر از آن برای تحلیل شخصیت یا شخصیت شناسی استفاده می شود. بنابراین این تست ها به عنوان تست های شخصیت شناسی تصویری نیز معروف هستند.

تست شخصیت شناسی: به تصویر زیر نگاه کنید.

شما در نگاه اول چه چیزی را دیدید؟

 پاسخ تست

دو تا تمساح را دیدم. 

به احتمال زیاد شما همواره سعی در کنترل وضعیت دارید و مسئولیت همه امور را بر عهده می گیرید. با این حال، یک ظالم بیرحم نیستید بلکه یک مدیر، رئیس یا رهبر با دقت می باشید.

 یک پرنده را دیدم. 

شاید بد نباشد که گاهی علاوه بر توجه به دیگران به دیدگاه خودتان نیز نظر داشته باشید. این بدان معنا نیست که شما نظر خود را ندارید، اما معمولا تسلیم دیگران می شوید و سعی می کنید اغلب مصالحه کنید.

به همین دلیل بسیار  خوش برخورد هستید.

. .


بازنشر از : منبع: مجله ای س