1401\07\07 21:06:48


زباله های انسانی روی مریخ!

یک پژوهشگر ، میزان زباله‌های ناشی از فضاپیما‌ها و مدارگرد‌ها را که روی مریخ باقی مانده‌، بیش از 6 هزار کیلوگرم تخمین زده ست.

انسان‌ها در ۵۰ سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۸۰۳ کیلوگرم زباله را در مریخ رها کرده‌اند و این در حالیست که حتی یک نفر تا به حال روی این سیاره سرخ پا نگذاشته است.

کاگری کیلیچ (Cagri Kilic)، پژوهشگر دانشگاه ویرجینیای غربی (WVU)، جرم همه مریخ‌نورد‌ها و مدارگرد‌های ارسال‌شده به این سیاره را ارزیابی کرد و وزن مریخ‌نورد‌هایی را که در حال حاضر در حال کار کردن هستند، از آن کم کرد.

نتیجه این ارزیابی، بیش از ۶۸۰۳ کیلوگرم زباله بود.

. .


بازنشر از : منبع: خبرگزاری