عکس های از خانواده فردین در فضای مجازی عکس های از خانواده فردین در فضای مجازی منتشر شد.

1401\10\24 21:39:19


عکس های از خانواده فردین در فضای مجازی

عکس های از خانواده فردین در فضای مجازی منتشر شد.

محمدعلی  فردین  15 بهمن 1309 در تهران و از خانواده ای هنر دوست در محلی بین خیابان شهباز سابق و خیابان ری به اسم ادیب الممالک، کوچه صحت، به دنیا آمد.

پدرش علی گل فردین، کارمند اداره تسلیحات و از بازیگران تئاتر، در کنار تقی ظهوری کارهای مولیر را اجرا می کرد، محمد علی در خانوادهٔ پدری اش دو برادر به نام های عباس و ایرج و یک خواهر داشت.

او فرزند ارشد خانواده محسوب می شد.

فردین در سال ۱۳۲۸ (سن ۱۹ سالگی) با مهری خمارلو ازدواج کرد، همسرش از آشنایی و ازدواج با فردین چنین می‌گوید.

در ادامه عکس هایی از خانواده فردین در فضای مجازی منتشر شده است که در ادامه آن را مشاهده می کنید.

فردین

فردین

فردین

فردین

فردین

عروس فردین


بازنشر از : منبع: رکنا

عکس های از خانواده فردین در فضای مجازی منتشر شد.