1402\10\11 12:29:19


بازداشت شاکی در کلانتری به اتهام زورگیری

پسرجوان وقتی برای اعلام سرقت خودرواش به کلانتری رفت به اتهام زورگیری و قمه کشی بازداشت شد.

چند روز قبل راننده یک خودرو در اطراف صالح آباد تهران در حال حرکت بود که ناگهان مردی زخمی و خونین جلوی خودرواش پرید.

راننده با عجله پایش را روی ترمز گذاشت و بلافاصله از خودرو پیاده شد بعد هم مرد زخمی را به بیمارستان رساند.
وی پس از بهبود نسبی گفت: از یاغچی آباد سوار خودرو 206 شدم تا به صالح آباد بروم.

خودرو دو سرنشین داشت و پس از طی مسافتی ناگهان راننده تغییر مسیر داد.

به راننده اعتراض کردم اما او ناگهان قمه‌ای از زیر صندلی‌اش بیرون آورد و به طرفم گرفت. ترسیده بودم، فکر کردم قصد سرقت دارند.

در یک لحظه سعی کردم در خودرو را باز کنم اما درها قفل بود. تمام قدرتم را جمع کردم و چندبار محکم به در خودرو کوبیدم که درنهایت در باز شد و خودم را به بیرون انداختم.

اما آسیب شدیدی دیدم به‌طوری که دندان هایم شکست. من از سرنشینان خودرو به اتهام آدم ربایی و زورگیری شکایت دارم.
با شکایت مرد جوان، تحقیقات برای دستگیری پژو سواران زورگیر توسط پلیس پایتخت آغاز شد. اما چون رد و نشانی از خودرو در دست نبود ردیابی‌ها نتیجه‌ای نداشت تا اینکه یک روز بعد پسر جوانی سوار بر خودرو پژو 206 هراسان خود را به مقابل یکی از کلانتری‌ها رساند و گفت: امروز دوستم آرش، به سراغم آمد و گفت که روز گذشته مرد جوانی را در یاغچی آباد به عنوان مسافر سوار خودرواش کرده و با تهدید قمه در حوالی صالح آباد قصد زورگیری از او را داشته است.

اما مرد جوان موفق به فرار شده است.

با شنیدن این ماجرا به او گفتم خودت را معرفی کن تا جرمت کمتر شود اما او با قمه مرا تهدید کرد که اگر از این ماجرا حرفی بزنم بلایی سرم می‌آورد.

از آرش خیلی ترسیدم، اما وقتی آرش برای خرید داخل مغازه سوپرمارکتی شد، فوراً پشت فرمان خودرواش نشستم و خودم را به کلانتری رساندم تا خبر بدهم.
مأموران بلافاصله به بررسی گزارش‌های زورگیری روز گذشته پرداختند و با شکایتی مواجه شدند که 24 ساعت قبل اعلام شده بود، اما موضوعی که برای مأموران عجیب بود اینکه شاکی اعلام کرده بود سرنشینان خودرو دو نفر بوده‌اند اما پدرام مدعی بود که آرش به تنهایی قصد سرقت داشته است.

گزارش سرقت 206

در حالی که پسر جوان بعد از گزارش سرقت و تحویل خودرو به مأموران کلانتری، آنجا را ترک کرده بود ساعاتی بعد پسر جوانی به کلانتری رفت و از سرقت خودرو پژو 206 خود خبر داد.

او گفت: خودروام را کنار خیابان پارک کرده بودم که متوجه شدم به سرقت رفته است. خودرو متعلق به پدرم است که دو سال قبل فوت کرده اما بعد از مرگ پدرم، خودرو در اختیار من است.
زمانی که پسر جوان شماره پلاک خودرو را به افسر کشیک کلانتری اعلام و مأمور کلانتری شماره پلاک را در سیستم پلیس ثبت کرد، با گزارش شکایت زورگیری روی پلاک خودرو مواجه شد.
بدین ترتیب آرش به اتهام زورگیری و آدم ربایی بازداشت شد و به دستور بازپرس شعبه اول دادیاری دادسرای امور جنایی تحت بازجویی قرار گرفت.

توهم قرص

21 سال دارد، صافکار است اما گاهی اوقات با خودرو 206 مسافرکشی هم می‌کند. مدعی است قصد زورگیری و آدم ربایی نداشته و تنها یک اتفاق باعث شده که دست به چنین کاری بزند.
چه شد که تصمیم به زورگیری گرفتی؟
دچار توهم شده بودم و واقعاً نمی‌فهمیدم که چکار می‌کنم.

150 قرص خورده بودم تا خودکشی کنم. اما به جای خودکشی به من توهم دست داد و با قمه به جان مسافرم افتادم.
برای چی می‌خواستی خودکشی کنی؟
پدرم دو سال قبل فوت کرد، از اینکه او را از دست دادم خیلی ناراحت بودم. از طرفی دچار شکست عشقی هم شده بودم و از همه لحاظ زیر فشار بودم.

این اولین بار نبود که دست به خودکشی می‌زدم. اگر اشتباه نکنم سومین بارم بود، اما ظاهراً قرص خیلی روی من تأثیر نمی‌گذارد و هر بار هم خانواده و دوستانم متوجه می‌شدند و مرا نجات می‌دادند.
ماجرای زورگیری و آدم ربایی را بگو؟
گاهی اوقات مسافرکشی می‌کنم و آن روز هم که حال خوبی نداشتم با دوستم پدرام تصمیم گرفتیم مسافر سوار کنیم. مرد جوانی را سوار خودروام کردم و به سمت صالح آباد رفتیم اما توهم قرص‌ها باعث شد که وارد فاز دیگری شوم و قمه بکشم.

واقعاً قصدم زورگیری نبود؛ من نیاز مالی نداشتم اما نمی‌دانم قرص‌ها چه بلایی سر مغزم آورده بود که قمه کشیدم. اما مسافرم موفق شد فرار کند و من و پدرام سوار بر خودرو به سمت خانه رفتیم. در میان راه توقف کردم که از سوپر مارکت خرید کنم اما زمانی که برگشتم از پدرام و خودروام خبری نبود.

چند باری به تلفن همراهش زنگ زدم جواب نداد.
با ناپدید شدن خودرو چکار کردی؟
یک روز صبر کردم و با خودم گفتم پدرام می‌خواهد سر به سرم بگذارد. ولی وقتی خبری از او نشد.

در نهایت به کلانتری رفتم و به دروغ گفتم خودروام کنار خیابان پارک بوده و به سرقت رفته است. حتی نگفتم که دوستم آن را دزدیده است؛ من دوستم را نفروختم اما پدرام خودروام را تحویل پلیس داده و سناریوی دروغینی را مطرح کرده بود.

.

.


بازنشر از : منبع: ایران