مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف درمان گیاه پامچال افزایش خلط آوری و درمان سرفه است.

1401\08\07 19:51:28


جوشانده این گیاه بهترین دارو برای سرفه کودکان است

مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف درمان گیاه پامچال افزایش خلط آوری و درمان سرفه است.

 یکی از بهترین گیاهان دارویی که در درمان سینوزیت و عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی کودکان تجویز می‌شود گیاه پامچال یا پریمولا(primula vulgaris) است.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف درمان با این گیاه، افزایش خلط آوری و درمان سرفه است.

ریشه پامچال حاوی ساپونین‌ها، گلیکوزیدها و روغن فرار بوده و در مخلوط‌های چای، اغلب این دارو با رازیانه و آنیسون ترکیب می‌شود. این گیاه به دلیل وجود مشتقات اسید سالیسیک دارای خاصیت ضد التهابی نیز است. 

جوشانده پامچال در درمان برونشیت‌های خشک کمک کننده است زیرا سبب تجزیه شدن (حل شدن) موکوس می‌شود.

تنتور پامچال را برای نوجوانان نیز می توان تجویز کرد و در این موارد ۱۰-۲۰ قطره از این تنتور برای چهار بار در روز باید مصرف شود.

. .


بازنشر از : منبع: بهداشت نی


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران