بیمه تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می کند درمان ناباروری بدهی بیمه ها ناباروری معاون بهداشت وزارت

1401\10\24 23:43:52


بیمه تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می کند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: بیمه تا ۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری زوجین را پرداخت می کند.

حسین فرشیدی، در حاشیه جلسه امروز قرارگاه جوانی جمعیت، اظهار داشت: یکی از قرارگاه‌های بسیار مهمی که در سطح وزارت بهداشت تشکیل می‌شود، قرارگاه جوانی جمعیت است که وزیر و معاونان وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و حوزه ریاست جمهوری حضور دارند.

وی با اینکه تاکنون ۷۵ درصد مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت عملیاتی شده است، گفت: در این جلسه مصوباتی در خصوص فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی، افزایش درمان ناباروری و تأمین پوشش درمان ناباروری منعقد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: جلسه امروز که با حضور رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان و مازندران گزارشی از اقدامات خود را ارائه کردند.

فرشیدی افزود: مقرر شده جلسات قرارگاه جوانی جمعیت در استان‌ها با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و استانداران با تاکید بر میزان فعالیت و رشد جمعیت، اقدامات صورت گرفته و تقویت آن از لحاظ فنی و لجستیک برگزار شود.

وی با تشریح جزئیات مصوبه امروز نشست قرارگاه جوانی جمعیت، تصریح کرد: در این جلسه تاکید شد که اقدامات صورت گرفته از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شود و اساس هم بر مبنای امکانات و برنامه‌های متنوع و دستورالعمل قانون جوانی جمعیت، بر فرهنگ‌سازی گذاشته شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، بر آموزش کادر ارائه خدمت بهداشت و درمان در بحث انتقال قانون به جامعه و برنامه‌ریزی در جهت افزایش فرزندآ وری و ناباروری و شناسایی زوج‌های نابارور تاکید کرد.

فرشیدی با اعلام این خبر که تعهدات بیمه‌ای برای درمان ناباروری افزایش یافته است، افزود: اکنون تا ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری زوجین را بیمه تقبل می‌کند.

هزینه‌ها در این حوزه‌ها بسیار بالا است و بیمه سلامت و دیگر بیمه‌ها به جد وارد کار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تلاشیم که در بخش‌های دولتی با پرداخت‌های منظم‌تر در بخش ناباروری خدمات را افزایش دهیم.


بازنشر از : مهر

درمان ناباروری

بدهی بیمه ها

ناباروری

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: بیمه تا ۹۰ درصد هزینه های درمان ناباروری زوجین را پرداخت می کند.