1401\10\12 10:42:07


توسعه روشی جدید برای از بین بردن سلول های سرطانی

دانشمندان روش جدیدی را برای از بین بردن سلول‌های سرطانی ابداع کردند.

به گزارش إضآءات، دانشمندان روش جدیدی برای استفاده از DNA به منظور کشتن سلول‌های سرطانی ایجاد کرده اند که می‌تواند راه را برای درمان این بیماری هموار کند.

این روش سلول‌های مشتق از سرطان سینه و دهانه رحم انسان و همچنین سلول‌های ملانوما بدخیم را در موش هدف قرار می‌دهد.

این روش از یک جفت DNA کشنده سرطان استفاده می‌کند که به سلول‌های سرطانی تزریق می‌شود.

هنگامی که به آن تزریق شد، به مولکول‌هایی به نام microRNA متصل خواهد که در برخی از انواع سرطان بیش از حد تولید می‌شوند.

پس از اتصال به microRNA، فورا تجزیه می‌شود و رشته‌های طولانی تری از DNA را تشکیل داده و یک پاسخ ایمنی ایجاد می‌کند.

سیستم ایمنی سلول‌های microRNA بیش از حد تولید شده را خطرناک می‌داند که به تبع آن یک پاسخ ایمنی طبیعی را فعال می‌کند که سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد.

تیم تحقیقاتی ژاپنی اعلام کرده است روش آن‌ها با روش‌های فعلی متفاوت است و می‌تواند عصر جدیدی از دارو‌های پیشرفته سرطان را آغاز کند.

دارو‌های مبتنی بر DNA و RNA ممکن است در نهایت به دانشمندان کمک کنند تا بر آن غلبه کنند، زیرا آن‌ها مولکول‌های انتقال دهنده اطلاعات حیاتی هستند که می‌توانند عملکرد بیولوژیکی سلول‌ها را کنترل کنند.

انتظار می‌رود که آینده پزشکی را تغییر دهد و به درمان سایر بیماری‌های سخت‌گیر ناشی از ویروس‌ها و بیماری‌های ژنتیکی کمک کند.

. .


بازنشر از : منبع: باشگاه خب