1401\10\12 00:38:51


خبر خوش برای پرستاران طرحی. استخدام با امتیاز ویژه ایام کرونا

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در خصوص وضعیت جذب پرستاران طرحی و خانه نشین، توضیحاتی ارائه داد.

میثم لطیفی گفت: قرار شده جذب پرستاران طرحی از طریق برگزاری آزمون، عملیاتی شود.

وی افزود: البته برای پرستاران طرحی که در دوران کرونا خدمت کرده اند، امتیاز ویژه در نظر گرفته شده است. به طوری که به ازای هر یک ماه خدمت در دوران کرونا، از امتیاز ویژه برخوردار می‌شوند. لطیفی در مورد زمان جذب پرستاران طرحی، گفت: این موضوع از نظر ما تمام شده است و سازمان سنجش با همکاری وزارت بهداشت، می‌بایست بر سر برگزاری آزمون جذب به توافق برسند..

.


بازنشر از : مهر

میثم لطیفی

سازمان امور استخدامی و اداری

پرستاران