1403\04\20 12:19:11


درخواست رییس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی از پزشکیان

رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی، در نامه ای به رئیس جمهور منتخب، خواستار جلوگیری از تغییرات اتوبوسی در سطح مدیران میانی شد.

علیرضا چیذری، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب، نوشت: دستور فرمائید که از تغییرات اتوبوسی در سطح مدیران میانی در کوتاه مدت جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از این نامه، اظهار داشت: قطعاً معیار انتخاب‌های شما بر اساس شایستگی و خدمت به مردم خواهد بود.. .


بازنشر از : مهر

علیرضا چیذری

مسعود پزشکیان

دولت چهاردهم