string(4) "1401"

1401\08\23 19:51:41


سالانه ۲۷ هزار نفر دچار استرس حوادث ترافیکی می شوند

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوادث ترافیکی، در ارتباط با آسیب های روانی حوادث ترافیکی، نکاتی را متذکر شد.

همایون صادقی بازرگانی، در کارگاه کشوری تدوین خلاصه سیاستی مداخلات ویژه کوتاه مدت در سلامت و ایمنی ترافیک، افزود: پیامدهای ناشی از حوادث ترافیکی محدود به آسیب‌های جسمی و مرگ و میر نیست، بلکه سایر جنبه‌ها به ویژه جنبه‌های روانی را نیز در بر می‌گیرد که متأسفانه مغفول مانده است. وی اضافه کرد: بر اساس نتایج اولیه از مطالعه کوهورت ترافیک پرشین ( PERSIAN)، انتظار می‌رود سالانه حدود ۲۷ هزار نفر به درجاتی از اختلال استرس پس از حادثه یا همان PTSD مبتلا شوند. به گفته صادقی، بیشترین هزینه‌های تحمیل شده در اثر حوادث ترافیکی بر دوش بخش سلامت بوده و ضرورت دارد نقش بخش سلامت در مراحل قبل از بروز حادثه، زمان بروز حادثه و پس از حادثه به خوبی تبیین شود.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     حوادث ترافیکی     تصادفات رانندگی     استرس