1401\10\12 11:40:47


پزشک خانواده بدون منابع پایدار شکست می خورد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: یکی از اولویت های اجرای پزشکی خانواده در کشور، هماهنگی معاونت های وزارت بهداشت به ویژه بهداشت و درمان است.

سعید کریمی، در اجلاس معاونان بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران برگزار شد، اظهار داشت: در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر، طرح پزشکی خانواده در سطح یک خدمات، تا حد زیاد اجرا شده که نیازمند اتصال به سطوح دو و سه، نظام ارجاع و بازخوراند است.

وی افزود: در سطح دو خدمات، نقشه‌های ارجاع، بازنگری شده و در حال حاضر دقیقاً مشخص است که از هر شهر و مرکز جامع سلامت اگر نیاز به ارجاع باشد، باید به کدام مرکز درمانی ارجاع انجام شود. در مرحله اول، ارجاع سطح دو، اختیاری است و اگر بیمار در مازندران باشد و برای دریافت خدمات سطح دو به استان دیگری مراجعه کند، اجباری در کار نیست چراکه هر کاری با اجبار باشد، شکست می‌خورد و به تدریج، رفتار باید اصلاح شود. معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: باید نوبت گیری الکترونیک برای بیماران با هماهنگی خودشان انجام شود.

در سیستم‌های HIS بیمارستانی، حتماً نوبت گیری الکترونیکی بررسی می‌شود و باید امکان نوبت گیری الکترونیک از سطح یک به سطح دو برای بیماران فراهم شود البته به تدریج، بخش خصوصی نیز در ارجاع سطح دو خدمات فعال می‌شوند و فقط محدود به بیمارستان‌های دولتی نیست. کریمی از نهایی شدن نقشه ارجاع از سطح دو به دو و دو به سه خبر داد و گفت: مشوق‌هایی برای پرداختی فرانشیز بیمارانی که از مسیر ارجاع مراجعه می‌کنند در نظر گرفته شده و هماهنگی‌هایی با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه داریم. از سوی دیگر نیز برای تیم پزشکی مشوق‌هایی تعریف خواهد شد.

وی، پایداری منابع در اجرای پزشکی خانواده را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: منابع این طرح باید پایدار باشد تا با شکست و کمبود منابع روبرو نشود. امیدواریم تا پایان سال، اتصال کامل سطوح یک، دو و سه خدمات را در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر فراهم کنیم و در سال جدید نیز به شرط تأمین پیش نیازها، پزشکی خانواده در شهرهای بیشتر از ۲۰ هزار نفر نیز اجرا می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

سعید کریمی

پزشک خانواده

نظام ارجاع