واکسن کرونا واکسیناسیون واکسیناسیون کرونا بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در

1401\07\07 17:06:12


۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تا کنون ۶۵ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۵ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۹۴ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۱۲۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۷۸۵ هزار و ۳۱۷ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار و ۶۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.


بازنشر از : مهر

واکسن کرونا

واکسیناسیون

واکسیناسیون کرونا

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.


قفسه فلزی - قفسه انبار