1401\11\01 20:57:14


ابوطالبی: نقشه روسیه حذف تدریجی اروپا از معادلات خارجی ایران است

حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور سابق در توئیتی نوشت: نقشه روسیه حذف آرام آرام اروپا از معادلات خارجی ایران است.

حمید ابوطالبی نوشت: ایران و غرب وارد بحرانی عمیق و چالش‌هایی ویژه شده‌اند؛ رابطه ایران و اروپا هم در همان مسیری است که شبیه رابطه ایران و امریکا شود.

این امر نتیجه سیاست‌ورزی‌های یکسال و اندی اخیر در داخل و خارج و در رابطه با اروپا و بی‌توجهی به تبعات بر هم زدن توازن استراتژیک منطقه‌ای است.

روسیه در تلاش است با برهم زدن نقش توازن‌آفرین منطقه‌ای ایران، موقعیت تازه‌ای برای خود ایجاد کند و می‌کوشد اروپا را نیز در غیاب آمریکا آرام آرام از معادلات خارجی ایران حذف کرده و با وابسته‌سازی سیاست خارجی ایران به روسیه، جایگاه خود را در منطقه برتری دهد.

باید پذیرفت که صفت‌ها و نسبت‌های نهفته‌شده در رویکردهای تند رتوریک مقامات عالیرتبه غربی هرگونه تخاصم و تهاجم به ایران را در افکار عمومی جهانیان عادی‌سازی کرده. پس تا بیش از این دیر نشده باید سیاست داخلی و خارجی ما تحولات اساسی و تغییرات بنیادین کند.

. .


بازنشر از : منبع: خبر آنلای