باکو به دعوت تهران برای مشارکت در تحقیق پیرامون این حادثه جواب مثبت نداده و همه شواهد از شخصی بودن نیت مهاجم خبر می دهد

1401\11\19 07:34:17


ادعای دولت باکو: حمله به سفارت ‎آذربایجان در ‎ایران با «برنامه قبلی» بود

باکو به دعوت تهران برای مشارکت در تحقیق پیرامون این حادثه جواب مثبت نداده و همه شواهد از شخصی بودن نیت مهاجم خبر می دهد

رسانه شورای عالی امنیت ملی نوشت:

‌رئیس دفتر مطبوعاتی وزارتخارجه آذربایجان گفته حمله به سفارت ‎آذربایجان در ‎ایران با برنامه قبلی بود.

در حالیکه باکو به دعوت تهران برای مشارکت در تحقیق پیرامون این حادثه جواب مثبت نداده و همه شواهد از شخصی بودن نیت مهاجم خبر می دهد، چنین رویکردی شائبه قضاوت جهت دار تقویت می کند.

 ادعای آذربایجان: حمله به سفارت ‎آذربایجان در ‎ایران با «برنامه قبلی» بود / رسانه شورای عالی امنیت ملی، واکنش نشان داد

. .


بازنشر از : منبع: خبر آنلای


مشاور امور مالی و مالیاتی در تهران