انتخاب/ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، شایعات فضای مجازی درباره استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرد. «محمدجواد حاجی حسینی» معاون حقوقی و ام

1401\08\07 19:54:03


استعفای وزیر صمت تکذیب شد

انتخاب/ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، شایعات فضای مجازی درباره استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرد. «محمدجواد حاجی حسینی» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتی نوشت: تولید شایعات مسترم این روزه

انتخاب/ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، شایعات فضای مجازی درباره استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرد.«محمدجواد حاجی حسینی» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتی نوشت: تولید شایعات مسترم این روزها در خصوص استعفای وزیر صمت به علت ترس بدخواهان از تعاملات فنی و کارشناسی بین دولت مردمی و مجلس انقلابی است.وی افزود: بار کج تخریب‌ها و کارشکنی‌های غیرمنصفانه با این ترفندهای کهنه به جایی نخواهد رسید..

.


بازنشر از : آخرین خبر


فروش اینترنتی لباس بچه